دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 وال پست ساخت وال پست عدد ۱۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 وال پست اجرای وال پست عدد ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 وال پست اجرای وال پست روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده