دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 دیوارپوش نصب دیوارپوش PVC مترمربع ۳۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 دیوارپوش نصب دیوارپوش MDF مترمربع ۲۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 دیوارپوش نصب کاغذ دیواری مترمربع ۱۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 دیوارپوش نصب کاغذ دیواری مترمربع ۲۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده