دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 موزاییک کاری نصب موزاییک مترمربع ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 موزاییک کاری نصب موزاییک مترمربع ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 موزاییک کاری نصب موزاییک مترمربع ۴۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 موزاییک کاری اجرای موزاییک روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده