نصب قوطی کلید و پریز کنافی

نصب قوطی کلید و پریز کنافی و جعبه تقسیم فلزی

عدد

35,000 تومان

1402/4/26

نصب کلید و پریز توکار

نصب کلید و پریز همراه با قرار دادن قوطی‌ها و اتصال سیم‌ها

عدد

25,000 تومان

1402/4/26

نصب کلید و پریز روکار

-

عدد

35,000 تومان

1402/4/26

نصب قوطی کلید و پریز

نصب قوطی کلید و پریز، جعبه تقسیم معمولی

عدد

20,000 تومان

1402/4/26