دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 لوله های آبرسانی (سرد و گرم) روکار لوله های آبرسانی (سرد و گرم) روکار مترطول ۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 لوله های آبرسانی (سرد و گرم) روکار لوله های آبرسانی (سرد و گرم) روکار مترطول ۷۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 لوله های آبرسانی (سرد و گرم) روکار لوله های آبرسانی (سرد و گرم) روکار مترطول ۷۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 لوله های آبرسانی (سرد و گرم) روکار لوله های آبرسانی (سرد و گرم) روکار مترطول ۹۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 لوله های آبرسانی (سرد و گرم) روکار لوله های آبرسانی (سرد و گرم) روکار مترطول ۱۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 اجرای لوله کشی لوله کشی فاضلاب، آب و باران، لوله های آبرسانی (سرد و گرم) توکار، لوله های آبرسانی (سرد و گرم) روکار روز مزد ۶۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 اجرای لوله کشی اجرای لوله کشی سرمایش و گرمایش روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده