دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 فونداسیون نواری اجرای فونداسیون نواری کیلوگرم ۶,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 فونداسیون نواری اجرای فونداسیون نواری روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده