دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 سنگی اجرای نمای کلاسیک مترمربع ۲۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 سنگی اجرای نمای رومی مترمربع ۲۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 سنگی اجرای سنگ نما گرانیت،40 طولی مترمربع ۲۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 سنگی اجرای سنگ نما گرانیت،60 طولی مترمربع ۳۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 سنگی اجرای سنگ نما تراورتن،40 طولی مترمربع ۲۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 سنگی اجرای سنگ نما تراورتن،60 طولی مترمربع ۲۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 سنگی اجرای سنگ درپوش مترطول ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 سنگی اجرای سنگ صراحی عدد ۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده