دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 نیلینگ اجرای نیلینگ عدد ۳۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 انکراژ اجرای انکراژ عدد ۳۹۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 سازه نگهبان خرپایی اجرای سازه نگهبان خرپایی کیلوگرم ۶,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 شاتکریت گود اجرای شاتکریت گود مترمربع ۳۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 اجرای زهکشی زهکشی کف گود مترطول ۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 اجرای زهکشی زهکشی عمیق مترطول ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 رگلاژ دیوار گود رگلاژ دیوار گود مترمربع ۱۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده