دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 شیب بندی و پوکه ریزی بام شیب بندی و پوکه ریزی بام مترمربع ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 شیب بندی و پوکه ریزی بام اجرای شیب بندی و پوکه ریزی بام روز مزد ۴۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده