دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 دیوار برشی در اسکلت بتنی اجرای دیوار برشی در اسکلت بتنی مترمربع ۴۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 دیوار برشی در اسکلت بتنی اجرای دیوار برشی در اسکلت بتنی مترمربع ۳۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده