دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 داربست نصب داربست نما مترمربع ۱۶,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 داربست نصب داربست مترمربع ۱۲,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده