دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 آرماتوربندی اجرای آرماتوربندی دیوار حائل کیلوگرم ۳,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 آرماتوربندی اجرای آرماتوربندی دیوار حائل روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده