دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 فونداسیون رادیه اجرای فونداسیون رادیه کیلوگرم ۵,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 فونداسیون رادیه اجرای فونداسیون رادیه روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده