دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 دیوار چینی با سفال با سفال مترمربع ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 دیوار چینی با سفال با سفال مترمربع ۶۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 دیوار چینی با سفال با سفال مترمربع ۸۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 دیوار چینی با سفال اجرای دیوار چینی با سفال روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده