دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 پوکه سرویس ها اجرای پوکه سرویس ها مترمربع ۲۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 پوکه سرویس ها اجرای پوکه سرویس ها روز مزد ۴۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده