دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 شیرآلات مکانیکی شیر یک طرفه برنجی عدد ۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 شیرآلات مکانیکی شیر یک طرفه برنجی عدد ۷۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 شیرآلات مکانیکی شیر یک طرفه برنجی عدد ۹۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 شیرآلات مکانیکی شیر یک طرفه فلنجی عدد ۱۴۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 شیرآلات مکانیکی شیر یک طرفه فلنجی عدد ۱۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 شیرآلات مکانیکی شیر یک طرفه برنجی روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 شیرآلات مکانیکی شیر یک طرفه فلنجی روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده