دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 سیستم آبیاری سیستم آبیاری اتوماتیک مترطول ۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده