دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 عایق صوتی اجرای عایق پلی اورتان مترمربع ۴۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 عایق گود ژئوتکستایل مترمربع ۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 عایق گود ژئوممبران مترمربع ۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 عایق ضد حریق اجرای عایق ضد حریق سازه فلزی مترمربع ۵۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 ایزوگام اجرای ایزوگام مترمربع ۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 قیر و گونی اجرای قیر و گونی مترمربع ۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 قیر و گونی اجرای قیر و گونی مترمربع ۳۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 نانو اجرای نانو مترمربع ۳۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 پشم شیشه اجرای پشم شیشه مترمربع ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 پشم شیشه اجرای پشم شیشه مترطول ۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 پشم شیشه اجرای پشم شیشه مترطول ۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 پشم شیشه اجرای پشم شیشه مترطول ۵,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
13 پشم شیشه اجرای پشم شیشه مترطول ۶,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
14 پشم سنگ اجرای پشم سنگ مترمربع ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
15 فوم پلی استایرن اجرای فوم پلی استایرن مترمربع ۴۸,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده