دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 نصب کاسه توالت ایرانی نصب کاسه توالت ایرانی عدد ۲۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 نصب کاسه توالت ایرانی نصب کاسه توالت ایرانی روز مزد ۶۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده