دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 قالب بندی و مهاربندها اجرای قالب بندی و مهاربندها مترمربع ۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 قالب بندی و مهاربندها اجرای قالب بندی و مهاربندها روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده