دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 قالب بندی قالب بندی فونداسیون با فلز مترمربع ۱۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 قالب بندی قالب بندی فونداسیون با آجر مترمربع ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 قالب بندی قالب بندی فونداسیون با فلز روز مزد ۵۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 قالب بندی قالب بندی فونداسیون با آجر روز مزد ۴۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده