دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 کف سازی زیر سازی کف پوش مترمربع ۲۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 کف سازی زیر سازی کف پوش روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده