دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 کف پوش نصب کف پوش پارکت مترمربع ۴۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 کف پوش نصب کف پوش لمینت مترمربع ۱۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 کف پوش نصب کف پوش رولی مترمربع ۲۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 کف پوش نصب کف پوش PVC مترمربع ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده