نصب دتکتور

این قیمت برای تعداد حداقل 10 عدد است.

عدد

100,000 تومان

1402/4/26

نصب آژیر

این قیمت برای تعداد حداقل 10 عدد است.

عدد

100,000 تومان

1402/4/26

نصب شاسی

این قیمت برای تعداد حداقل 10 عدد است.

عدد

100,000 تومان

1402/4/26

کابل و سیم کشی

-

مترطول

60,000 تومان

1402/4/26

لوله گذاری فلکسی، پی وی سی و فلزی

-

مترطول

45,000 تومان

1402/4/26