دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 تجهیزات نصب روشویی پایه دار عدد ۲۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 تجهیزات نصب روشویی کابینتی عدد ۳۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 تجهیزات نصب کامل توالت فرنگی عدد ۳۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 تجهیزات نصب کامل توالت فرنگی عدد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 تجهیزات نصب شیر مخلوط آفتابه عدد ۱۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 تجهیزات نصب کامل دوش حمام عدد ۱۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 تجهیزات نصب کامل علم یونیکا عدد ۱۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 تجهیزات نصب کامل فلاش تانک عدد ۲۳۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 تجهیزات نصب کامل سیفون سینک ظرفشویی عدد ۲۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 تجهیزات نصب کامل شیرهای دوش و آفتابه و روشویی توکار عدد ۳۳۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 تجهیزات نصب روشویی پایه دار روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 تجهیزات نصب روشویی کابینتی روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
13 تجهیزات نصب کامل توالت فرنگی روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
14 تجهیزات نصب شیر مخلوط آفتابه روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
15 تجهیزات نصب کامل دوش حمام روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده