دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 آسانسور جوشکاری و شاسی کشی چاله آسانسور عدد ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 آسانسور نصب کابین عدد ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 آسانسور نصب درب طبقات عدد ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 آسانسور نصب موتور و راه اندازی کامل عدد ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 آسانسور جوشکاری و شاسی کشی چاله آسانسور روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده