دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 لوله کشی لوله کشی برق با لوله PVC 13/5 مترطول ۹,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 لوله کشی لوله کشی برق با لوله PVC 16/5 مترطول ۱۱,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 لوله کشی لوله کشی برق با لوله PVC 21 مترطول ۱۲,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 تاسیسات الکتریکی لوله کشی، سیم کشی، کابل کشی، نصب تجهیزات، داکت، سینی کابل، روشنایی، تجهیزات اعلام حریق، سیستم ارتینگ و نصب دوربین مداربسته روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 سیم کشی سیم کشی توکار مترطول ۴,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 سیم کشی سیم کشی توکار مترطول ۴,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 تاسیسات الکتریکی لوله کشی، سیم کشی، کابل کشی، نصب تجهیزات، داکت، سینی کابل، روشنایی، تجهیزات اعلام حریق، سیستم ارتینگ و نصب دوربین مداربسته روز مزد ۶۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 کابل کشی کابل کشی آنتن مترطول ۴,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 کابل کشی کابل کشی تلفن مترطول ۳,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 کابل کشی کابل کشی تلفن مترطول ۳,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 کابل کشی کابل کشی آیفون مترطول ۳,۵۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 کابل کشی سیم کشی و کابل کشی روکار مترطول ۸,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
13 کابل کشی سیم کشی و کابل کشی روکار مترطول ۸,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
14 کابل کشی سیم کشی و کابل کشی روکار مترطول ۸,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
15 کابل کشی سیم کشی و کابل کشی روکار مترطول ۸,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده