دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 اجرای زهکشی زهکشی کف گود مترطول ۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 اجرای زهکشی زهکشی عمیق مترطول ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده