دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 چهارچوب و فریم درب ها اجرای چهارچوب فلزی و فریم فلزی درب های فلزی عدد ۱۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 چهارچوب و فریم درب ها اجرای چهارچوب فلزی و فریم فلزی درب های چوبی عدد ۳۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 چهارچوب و فریم درب ها اجرای فریم درب ضد سرقت عدد ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 چهارچوب و فریم درب ها اجرای چهارچوب و فریم درب ها روز مزد ۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده