رنگ آمیزی دیوار و سقف با رنگ روغن

شامل خاک زدایی، روغن الیف یک دست، آستر اول، لکه گیری، آستر دوم و سوم، سمباده پوست ساب، رنگ لایه و رنگ نهایی که این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 500 مترمربع است.

مترمربع

45,000 تومان

1402/4/26

رنگ آمیزی دیوار و سقف با رنگ پلاستیک

شامل خاک زدایی، روغن الیف یک دست، آستر اول، لکه گیری، آستر دوم و سوم، سمباده پوست ساب، رنگ لایه و رنگ نهایی که این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 500 مترمربع است.

مترمربع

40,000 تومان

1402/4/26

رنگ آمیزی با رنگ بلکا

شامل خاک زدایی، روغن الیف یک دست، آستر اول، لکه گیری، آستر دوم و سوم، سمباده پوست ساب، رنگ لایه و رنگ نهایی که این قیمت برای متراژ ساختمان کمتر از 500 مترمربع است.

مترمربع

40,000 تومان

1402/4/26

رنگ آمیزی نما روی داربست

-

مترمربع

110,000 تومان

1402/4/26

رنگ آمیزی نرده فرفوژه

-

مترمربع

60,000 تومان

1402/4/26

اجرای رنگ نمای ترمووود

-

مترمربع

110,000 تومان

1402/4/26

بتونه کاری و درزگیری کناف

بدون رنگ آمیزی

مترمربع

40,000 تومان

1402/4/26

رنگ آمیزی کناف

-

مترمربع

50,000 تومان

1402/4/26

اجرای ضد زنگ یا رنگ پرایمر لوله ها

برای لوله های 1/2 تا 1/2 1 اینچ

مترطول

40,000 تومان

1402/4/26

اجرای ضد زنگ یا رنگ پرایمر لوله ها

برای لوله های 3 تا 1/2 1 اینچ

مترطول

45,000 تومان

1402/4/26

اجرای ضد زنگ یا رنگ پرایمر لوله ها

برای لوله های 4 و 5 اینچ

مترطول

55,000 تومان

1402/4/26

اجرای رنگ روغنی برای لوله های عایق شده

برای لوله های 6 و 8 اینچ

مترطول

70,000 تومان

1402/4/26

اجرای رنگ روغنی برای لوله های عایق شده

برای لوله های 1/2 تا 1/2 1 اینچ

مترطول

45,000 تومان

1402/4/26

اجرای رنگ روغنی برای لوله های عایق شده

برای لوله های 3 تا 1/2 1 اینچ

مترطول

55,000 تومان

1402/4/26

اجرای رنگ روغنی برای لوله های عایق شده

برای لوله های 4 و 5 اینچ

مترطول

60,000 تومان

1402/4/26