دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 رنگ آمیزی رنگ آمیزی دیوار و سقف با رنگ روغن مترمربع ۳۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 رنگ آمیزی رنگ آمیزی دیوار و سقف با رنگ پلاستیک مترمربع ۳۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 رنگ آمیزی رنگ آمیزی با رنگ بلکا مترمربع ۳۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 رنگ آمیزی رنگ آمیزی نما روی داربست مترمربع ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 رنگ آمیزی رنگ آمیزی نرده فرفوژه مترمربع ۴۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 رنگ آمیزی اجرای رنگ نمای ترمووود مترمربع ۵۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 رنگ آمیزی بتونه کاری و درزگیری کناف مترمربع ۳۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 رنگ آمیزی رنگ آمیزی کناف مترمربع ۲۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 رنگ آمیزی اجرای ضد زنگ یا رنگ پرایمر لوله ها مترطول ۳۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
10 رنگ آمیزی اجرای ضد زنگ یا رنگ پرایمر لوله ها مترطول ۴۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
11 رنگ آمیزی اجرای ضد زنگ یا رنگ پرایمر لوله ها مترطول ۵۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
12 رنگ آمیزی اجرای رنگ روغنی برای لوله های عایق شده مترطول ۷۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
13 رنگ آمیزی اجرای رنگ روغنی برای لوله های عایق شده مترطول ۴۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
14 رنگ آمیزی اجرای رنگ روغنی برای لوله های عایق شده مترطول ۵۲,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
15 رنگ آمیزی اجرای رنگ روغنی برای لوله های عایق شده مترطول ۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده