دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 سرمایش و گرمایش نصب فن کویل سقفی عدد ۳۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 سرمایش و گرمایش نصب فن کویل سقفی عدد ۴۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 سرمایش و گرمایش نصب فن کویل سقفی عدد ۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 سرمایش و گرمایش نصب و راه‌اندازی کولر آبی عدد ۱۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 سرمایش و گرمایش نصب کولر گازی عدد ۲۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
6 سرمایش و گرمایش نصب بخاری گازی عدد ۱۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
7 سرمایش و گرمایش نصب کامل رادیاتور عدد ۲۷۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
8 سرمایش و گرمایش نصب بخاری گازی روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
9 سرمایش و گرمایش نصب کامل رادیاتور روز مزد ۸۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده