دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 ساخت اسکلت فلزی ساخت اسکلت جوشی کیلوگرم ۸,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 ساخت اسکلت فلزی ساخت اسکلت پیچ و پرچ کیلوگرم ۸,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 ساخت اسکلت فلزی ساخت اسکلت پیچ و مهره کیلوگرم ۹,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده