دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 بتن ریزی بتن ریزی دیوار حائل مترمکعب ۶۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده