دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 بتن ریزی بتن ریزی اسکلت بتنی مترمکعب ۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده