دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 جدول بتنی جدول بتنی 50 سانتی متر مترطول ۸۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 جدول بتنی جدول بتنی 30 سانتی متر مترطول ۷۲,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 جدول بتنی اجرای جدول بتنی روز مزد ۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده