دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 اسکلت بتنی اجرای اسکلت بتنی کمتر از 6 طبقه مترمربع ۳۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 اسکلت بتنی اجرای اسکلت بتنی از 6 تا 15 طبقه مترمربع ۴۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 اسکلت بتنی اجرای اسکلت بتنی بیشتر از 15 طبقه مترمربع ۴۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 اسکلت بتنی اجرای اسکلت بتنی پیش ساخته مترمربع ۴۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده