دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 دال بتنی اجرای سقف دال بتنی مترمربع ۴۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده