دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 رگلاژ دیوار گود رگلاژ دیوار گود مترمکعب ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 رگلاژ دیوار گود اجرای رگلاژ دیوار گود روز مزد ۳۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده