دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 تیرچه کرومیت اجرای سقف تیرچه کرومیت با بلوک مترمربع ۱۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 تیرچه کرومیت اجرای سقف تیرچه کرومیت با یونولیت مترمربع ۱۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده