دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 چهارچوب و فریم کمدها اجرای چهارچوب فلزی و فریم فلزی کمدها عدد ۹۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 چهارچوب و فریم کمدها اجرای چهارچوب و فریم کمدها روز مزد ۵۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده