دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 کابینت نصب کابینت زمینی مترطول ۲۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 کابینت نصب کابینت دیواری مترطول ۲۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 کابینت نصب کابینت ویترین مترطول ۲۸۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
4 کابینت نصب کابینت سینک عدد ۱۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
5 کابینت برش و جاگذاری گاز رومیزی و هود عدد ۱۰۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده