دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 آجری اجرای آجر نما مترمربع ۲۲۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 آجری اجرای آجر نما روز مزد ۰ تومان 1401/04/26 مشاهده