دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 تیرچه اجرای سقف تیرچه با بلوک مترمربع ۱۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 تیرچه اجرای سقف تیرچه با یونولیت مترمربع ۱۶۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده