اجرای انکراژ

شامل: اجرای حفاری، انکرینگ، نصب سولجر و کشش کابل است. در صورت وجود آب، 30 درصد به قیمت افزوده خواهد شد.

عدد

450,000 تومان

1402/4/26