دسته بندی ها

تخریب سازه بنایی

تخریب سازه بنایی

هزینه کارگر و ماشین آلات به عهده پیمانکار است.