دسته بندی ها

تخریب سازه بتنی

تخریب سازه بتنی

هزینه کارگر و ماشین آلات به عهده پیمانکار است.