دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 تخریب سازه بتنی تخریب سازه بتنی مترمربع ۵۰,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
2 تخریب سازه فلزی تخریب سازه فلزی مترمربع ۳۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده
3 تخریب سازه بنایی تخریب سازه بنایی مترمربع ۳۵,۰۰۰ تومان 1401/04/26 مشاهده