دسته بندی ها
# عنوان زمینه فعالیت توضیحات واحد مبلغ تاریخ بررسی
1 تخریب سازه بتنی تخریب سازه بتنی مترمربع ۲۵,۰۰۰ تومان 1401/02/27 مشاهده
2 تخریب سازه فلزی تخریب سازه فلزی مترمربع ۲۰,۰۰۰ تومان 1401/02/27 مشاهده
3 تخریب سازه بنایی تخریب سازه بنایی مترمربع ۱۵,۰۰۰ تومان 1401/02/27 مشاهده