دیده شو !!!

عضو محترم خانواده معظم صنعت ساختمان کشور

با سلام

سامانه جامع صنعت ساختمان به نشانی www.kargosha.com , پیشنهاد می نماید برای نیل به اهداف ذیل, به تکمیل فرم ثبت نام عضویت در سایت اقدام فرمایید. لازم به ذکر است تا مورخ ۹۷/۱/۱۵ این فرصت رایگان خواهد بود.

مراحل عضویت