log

پارکینگ هوشمند

امروزه هوشمند سازی یکی از روش های هوشمندانه در جهت راحتی و رفاه افراد است. خدمات قابل ارائه در این سرویس به شرح زیر است:

- طراحی سیستم هوشمندسازی پارکینگ

- اجرای هوشمندسازی

قیمت اجرای پارکینگ هوشمند به شرح زیر است:

قیمت پارکینگ هوشمند

برای اطلاع از کلیه قیمت های حقوق و دستمزد عوامل اجرایی ساختمان اینجا کلیک کنید.