نوع 
موضوع
مزایده/مناقصه گذار
مهلت شرکت
استان
بازدید
مناقصه
اداره کل مهندسی و املاک بانک ملی ایران
۱۳۹۷/۱۲/۱۵
هرمزگان
۱۲۸ نفر بازدید
  • ۱
  • از ۱

دیده شو